Stichting

Bij de realisatie van HET SWEELINCK MONUMENT waren een aantal enthousiaste partners betrokken. Allereerst Harry van der Kamp zelf en zijn Gesualdo Consort Amsterdam, die dit plan al een aantal jaren koesterden en de tijd er nu rijp voor achtten. De NTR Radio i.s.m. Radio 4 heeft alle opgenomen werken uitgezonden en was een zeer belangrijke partner in dit project, dat mede tot stand kwam dankzij steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds). Voorts was betrokken de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, die het bronnenmateriaal beschikbaar stelde.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinck wordt gevormd door:

drs. Eelco Elzenga, voorzitter
Marijke van der Harst, secretaris
dr. J.C.K.W. Bartel penningmeester

Comité van Aanbeveling

De activiteiten van de Stichting worden ondersteund door een Comité van Aanbeveling, waarin zitting hebben:

dr.h.c. Gustav Leonhardt ✝, clavecinist en organist
mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, voormalig minister van Cultuur
mr. dr. M.J. Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam
mw. mr. M.T.H. de Gaay Fortman, managing partner Houthoff Buruma NV
jonkheer drs. J. Van Lidth de Jeude, voormalig burgemeester van Deventer
dr. A.H.E.M. Wellink, president De Nederlandsche Bank