ANBI

Naam en Adres:
Stichting Jan Pieterszoon Sweelinck

RSIN:
816085225
De Stichting is aangewezen als een culturele ANBI

Adres:
Uithof 22
1353 XB Almere

BTW nummer: 8160.85.225.B01
KvK nummer: 39094644

Telefoon, email en website:
+31 (0)36 5297873
info@jpsweelinck.nl
www.jpsweelinck.nl

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het verbreiden in Nederland en daarbuiten van de (vocale) muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck en andere Nederlandse tijdgenoten, en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De Stichting verwezenlijkt haar doel ondermeer door het tot stand brengen van een integrale CD-opname (in authentieke bezetting en uitvoering) van de (vocale) muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck, een bladmuziekuitgave, en het organiseren en stimuleren van concerten, workshops, lezingen en tentoonstellingen waarin de muziek van Sweelinck centraal staat, alsmede het onderhouden van een website. Voorts wil de stichting de aandacht voor Sweelinck vergroten middels het tot stand brengen van een standbeeld in de stad Amsterdam, bij voorkeur op het Oudekerksplein.

Voor de verwezenlijking van dit doel verwerft het bestuur subsidies en bijdragen van culturele fondsen, donaties van natuurlijke personen en de opbrengsten uit de verkoop en royalties van CD’s en boeken.

Het bestuur:

Drs. E. Elzenga, voorzitter
Mw. M.H. van der Harst, secretaris
Dr. J.C.K.W. Bartel, penningmeester
Drs. W.A. Beijer.

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld, noch enige andere beloning.

Verslag recent uitgeoefende activiteiten

In oktober 2010 is de CD-boekeditie van het complete vocale werk van Jan Pieterszoon Sweelinck afgerond met een bijzondere manifestatie in de Oude Kerk in Amsterdam. De editie is daarbij aangeboden aan H.M. Koningin Beatrix.

Hierna is in 2013 en 2014 de uitgave voltooid met de werken voor orgel en klavecimbel. Daarmee zijn alle van Sweelinck overgeleverde composities in één artistiek samenhangende editie voorhanden. De samenhang met zijn vocale werken wordt daardoor duidelijker dan ooit in beeld gebracht. Voor de opnames van de instrumentale werken zijn musici aangetrokken die een naam hebben in de historische uitvoeringspraktijk, en die als vertegenwoordigers van de Nederlandse en Noord-Duitse orgel- en klavecimbelcultuur kunnen worden beschouwd: Bob van Asperen, Pieter Jan Belder, Pieter van Dijk, Pieter Dirksen, Leo van Doeselaar, Reitze Smits, Marieke Spaans, Harald Vogel, Alexander Weimann, en Bernard Winsemius. Zij spelen op instrumenten uit de 17e eeuw, die nog in de oorspronkelijke staat zijn, of zijn terug gerestaureerd. Alle instrumenten hebben de toen gebruikelijke middentoonstemming; daardoor komen de opnames zeer dicht bij Sweelincks klankwereld.

Het 1e deel van de klavierwerken (HSM IV A in de serie) is uitgekomen in december 2013, het 2e deel (HSM IVB) volgde 8 maanden later. Op 4 september 2014 is het project in de Oude Kerk te Amsterdam afgesloten.

Na de afronding van het project is de verkoop van de CD-boekeditie via de webwinkel voortgezet. Daarnaast werkt het bestuur aan het tot stand brengen van een standbeeld in de stad Amsterdam. In samenwerking met een beeldhouwer is er ook al een ontwerp gemaakt voor een uit te voeren beeld van Jan Pieterszoon Sweelinck. Van het ontwerp is in brons een model gemaakt.

Met de gemeente Amsterdam wordt overleg gevoerd over de plaatsing van het beeldhouwwerk. Op dit moment is dit overleg nog niet afgerond. Het streven is het standbeeld te onthullen in het najaar van het Sweelinckjaar 2021.
Klik op deze link voor het openen van de PDF: Activiteitenverslag JPS

Financiële verantwoording
Klik op deze link voor het openen van de PDF: Financiële_Verantwoording_2019_ANBI