Historisch opnameproject

De Stichting Jan Pieterszoon Sweelinck heeft zich ten doel gesteld om, op initiatief van zanger en ensembleleider Harry van der Kamp, een nationaal monument in muziek te creëren: de eerste registratie op geluidsdrager van de COMPLETE VOCALE WERKEN van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Aangezien er tot op heden slechts een klein gedeelte van Sweelincks vocale werk op grammofoonplaat of CD te beluisteren viel, is door dit initiatief uniek Nederlands cultureel erfgoed uit de roerige periode van de Republiek rond 1600, het begin van de roemruchte ‘Gouden Eeuw’, vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

De afgelopen jaren heeft medeproducent NPS Radio 4 (inmiddels NTR Radio 4) met steun van het Mediafonds, als belangrijke partner in dit project, zorg gedragen voor de vele systematische uitzendingen van dit complete vocale werk via Radio 4. Ook zijn er, naast deze reguliere uitzendingen, diverse radio- en videoreportages gemaakt en een eigen interactieve website voor geïnteresseerde luisteraars. Het Spaanse label Glossa heeft een speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde luxe CD-boekuitgave verzorgd in een gelimiteerde en genummerde oplage. De zes fraai vormgegeven CD-boeken bevatten naast de zeventien CD’s, alle vocale teksten met vertalingen, alsmede artikelen van vakspecialisten rond Sweelincks persoon, werk en tijd.

HET SWEELINCK MONUMENT, een eerbetoon aan Jan Pieterszoon Sweelinck, de ‘Orpheus van Amsterdam’, is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen het label Glossa, en het Gesualdo Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp.